Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Alles over onze vereniging

FAQ - for our english speaking family

 

Inhoudsopgave


Hoofdgegevens van de vereniging B&BF

De Bijvoet & Byvoet Familie VZW (afgekort B&BF) is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 16-8-2010 en geregistreerd in het Belgisch Staatsblad van 1-9-2010 met ondernemingsnummer 828.650.709.

Doel van de vereniging

De vereniging heeft als doel het bevorderen van het genealogisch en historisch onderzoek betreffende de familie met de naam Buijvoets, Bijvoet, Byvoet en alle andere gelijkluidende namen die kennelijk tot dezelfde familie behoren.

Alle resultaten uit het onderzoek worden gepubliceerd en gearchiveerd op de website 'www.bijvoet.org'. Deze website wordt door de vereniging beheerd en onderhouden.

De vereniging bevordert de registratie van familiestukken en, indien in eigendom gesteld van de vereniging, het beheer ervan.

De leden van de vereniging kunnen de familiegegevens op de website 'www.bijvoet.org' door inloggen raadplegen en nieuwe gegevens aanbieden voor publicatie op de website.

Statuten

Behalve bovengenoemde doelstelling is ondermeer in de statuten opgenomen:

 • De maatschappelijke zetel is gevestigd in België te 3550 Heusden-Zolder, Narcissenlaan 11.
 • Eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen.
 • De schatbewaarder moet een boekhouding, een balans en afrekening opstellen die door de Raad van Bestuur en de leden goedgekeurd dient te worden.
 • De vereniging kan inkomsten, giften en steungelden ontvangen en aanvaarden, welke ondermeer zullen worden aangewend om de kosten te dekken voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
 • Wat niet nadrukkelijk in de statuten geregeld wordt, zal onderworpen zijn aan de beschikkingen van de VZW-wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Akte van oprichting

Bestuursleden

 • François Byvoet, Brussel
 • Jan Buijvoets, Heemstede, schatbewaarder
 • Leo Bijvoet, Bergschenhoek, voorzitter
 • Marga Bijvoet, Keulen
 • Michel Bijvoet, Zolder, vice-voorzitter
 • Michel Buyvoets, Doetinchem
 • Philippe Bijvoet, Deinze
 • Tom Bijvoet, Oakville

Erelid


oprichters

Hoe het begon

Op 4 maart 2001 kwamen zes enthousiaste familieleden in Hasselt bijeen om hun krachten te bundelen bij het onderzoek naar de stamboom van de familie. Zij hadden het idee een stichting of vereniging in het leven te roepen om de beoogde doelstellingen te waarborgen voor de toekomst.

Op dat moment kenden we alleen nog maar familienamen met de naam Bijvoet en Byvoet; vandaar dat de stichting werd gedoopt als de Bijvoet & Byvoet Stichting i.o.. Dit heuglijke feit werd met een glas champagne beklonken, en voor het nageslacht bewaard met bijgaande statiefoto.

staand v.l.n.r.: Paul, Michel en Leo Bijvoet
zittend v.l.n.r.: François en André Byvoet, Luca Hofstee


  Contributie en Financiën

Voor 25 euro per jaar kunt u lid worden van onze vereniging. Zie: lid worden

Contributie kunt u storten op de volgende rekening:

Bank: RABO BELGIE
Rekeningnummer: 844 900 456 582
IBAN - code:  BE25 844 900 456 582
BIC Code: RABOBE22
ten name van: Bijvoet en Byvoet Familie vzw
of BenBF. Geen ampersand (&) gebruiken.
adres: Narcissenlaan 11, Heusden-Zolder, België

Bij betaling van uw lidmaatschap hebben we het gebruikelijke probleem, dat vele leden "Bijvoet" heten of wat daar op lijkt. De leden worden daarom verzocht bij de betaling zijn/haar roepnaam en woonplaats te vermelden (zoals in de ledenlijst vermeld).

De contributie van de vereniging wordt benut voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Het betreft voornamelijk de jaarlijkse kosten voor het onderhoud en vooral in stand houden van de website en de daarin begrepen database met alle gegevens van de familie. Daarnaast wordt gespaard voor archiefonderzoek in de 15e en 16e eeuw. Hiervoor zijn specialisten nodig om originele archiefdocumenten te ontcijferen.

Volgens de statuten zal de schatbewaarder eenmaal per jaar financiële verantwoording afleggen aan de leden.


 

Ledenadministratie

Onze ledenadministratie bestaat uitsluitend uit de gegevens als vermeld in de ledenlijst op onze website. De gegevens in de ledenlijst zijn alleen in te zien door de leden van de B&BF na inloggen. De leden kunnen (na inloggen) in de ledenlijst zelf hun eigen gegevens aanvullen of wijzigen.

Het contact tussen de leden vindt voornamelijk plaats via e-mail verkeer. Dit contact wordt bemoeilijkt door het gemis aan visueel contact. Daarom is de ledenlijst gecombineerd met een zogenaamd smoelenboek. Alle leden worden daarom dringend verzocht voor het smoelenboek hun foto digitaal op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook is het mogelijk een foto per post op te sturen naar Leo Bijvoet, De Wilgen 14, 2661 BD Bergschenhoek.


 

E-mail adressen van de B&BF

Leden van de vereniging kunnen een persoonlijk E-mailadres van de vereniging aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deze heeft dan de vorm [naam lid]@bijvoet.org.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een E-mail gezonden aan dit adres komt terecht bij Leo Bijvoet die momenteel de dagelijkse werkzaamheden voor de vereniging verricht.
Op dit adres kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen.
Ook door u aangeleverde gegevens of kopij kunt u zenden aan dit mailadres.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mails send to this address are received and will be answered by our ambassador in Canada, Tom Bijvoet. This address is meant to serve all people not speaking Dutch (anymore).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een E-mail gezonden aan dit adres komt terecht bij alle bestuursleden van de Stichting.
De namen van de bestuursleden vindt u bovenaan deze webbladzijde.


 

ledenvergadering2004 Ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen worden eenmaal per jaar gehouden.

Meestal worden de ledenvergaderingen gekoppeld aan een familiair gerelateerd evenement.

Voor verslagen van de in het verleden gehouden ledenvergaderingen, klik op het desbetreffende jaar.


 

Familiebijeenkomsten

Soms worden de ledenvergadering gecombineerd met een familiebijeenkomst. Dan worden in principe alle familieleden in de wereld uitgenodigd. Hieronder de statiefoto van de eerste familiebijeenkomst in ons stamdorp Neerpelt.

familiebijeenkomst 2004


Familiebijeenkomst 2004 in Ootmarsum

Familiebijeenkomst 2005 in Hechtel

Familiebijeenkomst 2007 in Haarlem

Familiebijeenkomst 2008 in Neerpelt

Familiebijeenkomst 2011 in Den Bilt

Familiebijeenkomst 2014 in Utrecht

Familiebijeenkomst 2016 in Hechtel

Familiebijeenkomst 2017 in Hilversum


 

De Buijyvoets Bode

buijyvoetsbode2005Internet is de belangrijkste drager voor onze doelstellingen.
Toch is er ook behoefte aan een gedrukte uitgave over het wel en wee van onze vereniging. Een gedrukte uitgave kan ook gebruikt worden om alle ons nog onbekende familieleden te attenderen op het bestaan van onze vereniging.

In 2005 heeft Michel Buyvoets uit Doetinchem de lay-out en de redactie verzorgd van de eerste jaargang nummer 1 van De Buijyvoets Bode. Deze is per post verzonden aan circa 500 familieleden waar ook ter wereld. In 2007 en 2011 zijn de volgende jaargangen door hem verzorgd.

Onderstaand kunnen de drie uitgaven ingezien en eventueel gedownload worden.

Buyijvoets Bode 2005 Buyijvoets Bode 2007 Buijyvoets Bode 2011

 


Registratie familieobjecten

De vereniging kan objecten betreffende de familie zoals kunstvoorwerpen niet in bewaring nemen, maar wel registreren, zodat deze niet in vergetelheid raken.

Bezitters van specifieke objecten over onze familie (zoals schilderijen, originele documenten en dergelijke) worden verzocht contact op te nemen met de vereniging (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) om deze familieobjecten te laten registreren.

Registreren betekent dat u een foto en een omschrijving aanlevert van het familieobject. Bijbehorende privacygevoelige gegevens als adressen en dergelijke worden beveiligd opgeslagen. Geïnteresseerden in het object kunnen desgewenst via de B&BF in contact worden gebracht met de eigenaar.

Wij hopen dat de originele objecten over de familie uiteindelijk een plaatsje vinden in gerenommeerde archieven of musea. Belangrijk is dat de verblijfplaats van het originele object bekend blijft voor ons nageslacht.

Geregistreerde objecten


 

archief  Verenigingsarchief

Onze vereniging beschikt niet over een papieren archief. Documenten waarvan het wenselijk of noodzakelijk is deze te bewaren zijn daarom in ons virtuele archief opgenomen.

Verenigingsarchief


Disclaimer

De op deze website vermelde informatie is verkregen via internet, openbare bronnen of aan de vereniging Bijvoet & Byvoet Familie vzw verstrekt voor publicatie op onze website www.bijvoet.org. Teneinde te kunnen voldoen aan de wet op de privacy zijn voor bezoekers van onze website behalve de naam en de gezinsrelatie geen verdere gegevens of foto's van nog levende personen zichtbaar. Mocht er informatie ten onrechte op deze site staan, dan kunt u dit via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) melden en zal desbetreffende informatie worden verwijderd. Deze site is met zorg samengesteld en beoogt niets meer dan een bijdrage te leveren aan een ieder die interesse heeft in de genealogie en de historie van onze familie. Een ieder die meent dat er misbruik is gemaakt van zijn gegevens door derden, ten onrechte aan ons verstrekt, kan dit eveneens middels e-mail kenbaar maken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). In overleg zal een oplossing worden gezocht en worden de gegevens aangepast. Vrij te verkrijgen gegevens, zullen niet zonder meer worden verwijderd tenzij blijkt dat deze onjuist zijn of waarop auteursrecht rust, aangetoond door de klager.

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw