Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)


Om een artikel te vinden vul dan hier een trefwoord in:

Achterdam 5 van Kees Bijvoet in Alkmaar

De erfenis van de laatste mandenmaker Kees Bijvoet is wel heel bijzonder. In de Alkmaarsche Courant van 3 september 2011 verscheen namelijk het volgende bericht:

De Alkmaarse Ontzetvereniging is via een erfenis betrokken geraakt bij een van de 'besmette' prostitutiepanden aan de Achterdam, die inmiddels gesloten zijn.
Uit liefde voor de stad en het jaarlijkse ontzetfeest op 8 oktober liet Kees Bijvoet in zijn erfenis vastleggen dat de Ontzetvereniging na zijn dood zijn bezittingen zou krijgen. Het gaat om een groot bedrag waarvan de vereniging inmiddels al een voorschot van vijf ton heeft ontvangen.
Voorzitter Bas de Regt van de 8 October Vereeniging Alkmaars Ontzet zit met de kwestie in de maag. ,,Dat iemand zo'n groot bedrag nalaat aan een plaatselijke vereniging is ongekend. De erfenis in z'n totaliteit is nog veel groter dan alleen dat pand aan de Achterdam. Maar het pand is wel de reden dat we de erfenis nog niet zonder meer hebben aanvaard. We laten nu uitzoeken wat de positie van dat pand is.'

De Achterdam is een steeg in Alkmaar, waar zich ongeveer 67 werkplekken voor raamprostitutie bevinden. Er werken voornamelijk Oost-Europese prostituees. De gehele geschiedenis van deze straat is te vinden in wikipedia. Dit verklaart waarom de Vereniging Alkmaars Ontzet toch wel enigszins in hun maag zat met deze erfenis. Een aantal panden in deze steeg waren eigendom van bekende criminele figuren. Het pand nummer 5 was echter in bezit van Kees Bijvoet.

boekjeAlkmaarsOntzetDat het pand van Kees Bijvoet waarde had komt omdat het op een mooi punt gelegen is in de stad en bovendien op de gemeentelijke monumentenlijst staat. 

Het krantenbericht uit 2011 was echter ook enigszins tedentieus. Een voorschot van 5 ton deed vermoeden dat het hier om miljoenen ging. Het was echter veruit het grootste deel van de erfenis. Daarnaast stond Kees Bijvoet in Alkmaar bekend als een zuinige hardwerkende slimme man die ook nog eens aardig succesvol was met beleggingen.

Enkele jaren geleden gaf de Alkmaarse Onzetvereniging een boekje uit waarin de voorzitter Bas de Regt in zijn voorwoord 'een boekje opendeed' over deze erfenis. Hij was zo vriendelijk het boekje ons toe te zenden. Gevraagd naar de kosten was zijn antwoord:

Gezien de omvang van de erfenis, kan en zal er geen sprake van zijn dat "een Bijvoet" voor de kosten van de toezending van dit boekje een rekening krijgt.

voorwoord 1 voorwoord 2

Klik op de bladzijden om deze goed te kunnen lezen

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw