Bijvoet & Byvoet Familie vzw

dwalen door de stamboom
Print Voeg bladwijzer toe

Documenten


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 136     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10

 
 
11

 
 
12

 
 
13

 
 
14

 
 
15

 
 
16

 
 
17

 
 
18

 
 
19

 
 
20

 
 
21

(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
22

 
 
23

 
 
24

(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
25

 
 
26

 
 
27

 
 
28

 
 
29

 
 
30

 
 
31
Aankondiging N.V. DELI Maatschappij, Rotterdam
Terugtreding Ludo als directeur
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
32
Aanstellingsbrief
Op 1 april 1951 treedt mej. C.J.F. Gaalman in dienst als huishoudkundige bij het P.T.T. vacantie-oord 'de Kuiperberg' in Ootmarsum.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
33
Aantekening in doopboek Obdam over Ari Bijvoet
Aantekening in doopboek Obdam over Ari Bijvoet
Gevraagd wordt schrijfwijze en vertaling van deze aantekening en deze te zenden aan nfo@bijvoet.org. Dit wordt opgenomen in de database en dan kan deze screenfoto vervallen. 
 
34
Adresregister
Adresregister
Adresregister van 1822 en 1839, waarbij voor beide jaren vermeld welke kinderen nog thuiswonend waren in 1822, respectievelijk 1839.
In 1938 was blijkbaar ook inwonend de 14-jarige schoenmakersknecht Dirk Dunnebier uit Akersloot.
 
 
35
Advertentie
Advertentie
NRC 20 maart 1918 
 
36
Advertentie Haagsche Courant 28-12-1887
Advertentie Haagsche Courant 28-12-1887
 
 
37
Afrekening uit 1798 van de erfenis van Agatha van Bemmel
Afrekening uit 1798 van de erfenis van Agatha van Bemmel
In 1798 is door notaris Keunen te haarlem een afrekening opgemaakt betreffende de aanzienlijke erfenis van Agatha van Bemmel. De desbetreffende akte geeft een goed overzicht van de familieverbanden. Een uittreksel van de desbetreffende akte is opgenomen als bijlage in het boek "De blekersfamilie Bijvoet" van Wim Post. 
 
38
Akte ondertrouw Jan van Loenen
Akte ondertrouw Jan van Loenen
Jan is weduwnaar van Trijntje Bijvoet.
Een transcriptie wordt op prijs gesteld en kan worden gezonden aan info@bijvoet.org 
 
39
Announcement of death
Announcement of death
Announcement received from his son Bill Byvoet 
 
40
Artikel in De Telegraaf van 22-6-1929
Artikel in De Telegraaf van 22-6-1929
Gedeelte van de krant uit 1929 met het interview in Londen van Marie Bijvoets. Het complete artikel is te vinden op de website www.delpher.nl. 
 
41
Artikel over gynaecoloog W.F. Bijvoet
Artikel over gynaecoloog W.F. Bijvoet
Publicatie in het boek Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, Nederlanders en hun werk, met een inleiding van Prof. Dr. H. Brugmans, oud hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, mede bevattende de biografiën van de leden van het Koninklijk Huis, door Dr. N. Japikse, directeur van het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage.
Uitgave 1938 Van Holkema & Warendorf N.V. Amsterdam.  
 
42
Bedankkaart bij overlijden echtgenote Netty.
Bedankkaart bij overlijden echtgenote Netty.
 
 
43
Bidprent
Bidprent
 
 
44
Bidprentje
Bidprentje
 
 
45
Bidprentje Arnoldus Maria Bijvoet
Bidprentje Arnoldus Maria Bijvoet
 
 
46
Bidprentje Hein Bijvoet
Bidprentje Hein Bijvoet
 
 
47
Brand in Katwijk (1)
Brand in Katwijk (1)
Krantenartikel over het optreden van pater Bernardus Bijvoet tijdens een brand in 1914 op het Jezuïetencollege in Katwijk. 
 
48
Brand in Katwijk (2)
Brand in Katwijk (2)
 
 
49
Brief Algemeen Rijksarchief 13 juni 1944
Brief Algemeen Rijksarchief 13 juni 1944
Op verzoek van de drie neven verstrekte het Rijksarchief gegevens over de Bekeuring en arrestatie in 1728 door gerechtsdienaar Pieter Bijvoet. 
 
50
Curriculum Vitae Olav L.M. Bijvoet
Curriculum Vitae Olav L.M. Bijvoet
 
 

    1 2 3 Volgende»