Bijvoet & Byvoet Familie vzw

dwalen door de stamboom
Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 2,299

      1 2 3 4 5 ... 46» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "21 dec 1709 geeft Griet Jans Jd sullende trouwen met Corn: Jansz Bijvoet haar aan, impost: pro deo" (DTB Nieuwe Niedorp, inv.nr. 16). Gezin F315
 
2 *15 feb 1554
Heyn Strodeckers is de mombar van Peter Byvoets. Zij klagen Heynen Meuws aan ivm een geldzaak.
*21 mei 1556
Pouwels Byvoets is de oom van Peter 
Byvoets, Peter (I2207)
 
3 *Schepenbank Pelt 43 Fol. 60v° 28 juni 1554
Pouwels is de zoon van Peter Byvoets
Geldkwestie tussen Geret Seyn en Pouwels.
De exacte vermelding gaat als volgt: “Pouwels Peter Byvoets (deser) soon”.

*Schepenbank Pelt 5 Fol. 99r° 4 juli 1555
Peter is de vader van Pouwels
Pouwels doet verklaringen over wat zijn vader (Peter Byvoets) zaliger verklaard zou hebben in zijn voordeel tijdens een geschil met Lysken en Wilem Van Leende.

*15 sep 1569
Pouwels Byvoets en Heyn Steenselmans treden op als voogd voor de kinderen van Heynen Stroodecker om de erfenis van hun overleden vader in ontvangst te nemen. Aangezien Pouwels Byvoets optreedt als voogd, gaat het hier vermoedelijk over de kinderen van Truyen Byvoets. 
Byvoets, Pouwels (I2089)
 
4 - 1-4-1958: Dir. bedrijfsingenieur Techn. Hogeschool te Eindhoven
- Oorlogsherinn. Kruis met 5 gespen
- Kapt-lt. ter zee electr. techn. dienst 
van der Burgh, Ir. Pieter Johan (I0236)
 
5 - 1930 Verhuizing naar Zaandam
- 1950 Verhuizing naar Koog a/d Zaan 
Bijvoets, Sible Johannes Josephus (I2778)
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bijvoets, Lambertus Johannes Josephus (I2817)
 
7 - 1937 - 24 juni wijding tot pater Jezuiet in Dublin (Ierland)
- 1954 - Retraitepater Spaubeek
- 1959 - Retraitepater en superior Heeze
- 1973 - Assistent te Wassenaar
- 1976 - Parchieassistent en ziekenhuispastor te Amsterdam
- 1986 - Emeritus Nijmegen
Overleden in het Berchmanianum
Begraven in het Jezuietengraf Jonkerbos
 
Bijvoet, Johannes Cornelis S.J. (I0557)
 
8 - 1945 - 1948: Dagelijkse leiding als Luitenant van het bevrijde kamp Westerbork.
- Directeur Volkshogeschool en Streekcentrum "Het witte huis" in Borne.
- Eerste voorzitter "Twente Akademie"; voorloper van het huidige Van Deinse Instituut
- Wethouder van Borne.
- zie ook: (www.vandeinze.nl) 
Buijvoets, Johannes Gerardus (I1608)
 
9 - 21-03-1907: Ingetreden Schimmert, Limburg
- 25-9-1908: Geprofest
- Postulanten-meesteres
- Verpleegster 
Bijvoet, Catharina Henrica Augusta Maria (I0146)
 
10 - 24-6-1902: Geprofest met als naam Bernadetta.
- Onderwijzeres 
Bijvoet, Maria Josepha Arnolda (I0142)
 
11 - 5 februari 1551: Na het overlijden van hun ouders erven Pouwels en Marcus. Pouwels en Marcus dragen gichten over een deel van erfenis van hun ouders over aan hun broer Daemen
- 11 januari 1554: Zij klagen Heynen Meuws aan ivm een geldzaak. 
Gezin F1285
 
12 - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
- Officier in de Kroonorde van België
- Honory member Order British Empire 
Verbeek, Willem (I0223)
 
13 - Voorzitter College van regenten van het St. Jacobs Godshuis in Haarlem.
- Door Pius X benoemd tot Ridder in de orde van de H. Gregorius de Grote. 
van Meeuwen, Gerardus Catharinus (I0454)
 
14 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Buijvoets, Gerardus Johannes (I1545)
 
15 0p 29 maart 2000 overleed in Nieuwegein dr. H.C, Bijvoet, meteoroloog en oud hoofddirecteur van het KNMI.

Herman Bijvoet is geboren op huize Schoonoord op 7-2-1918 als zoon van een bekende bloembollenfamilie. Zijn vader was Jacob Willem Bijvoet, lid van de firma “Gebroeders Bijvoet” te Overveen.
Hij werkte zich door zelfstudie op van weeramateur tot hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in De Bilt. Op 20 oktober 1975 werd hem het eredoctoraat toegekend door de Vrije Universiteit Amsterdam.
Onderstaand in memoriam werd geschreven door de persvoorlichter van het KNMI, Harry Geurts.

Herman Bijvoet ontwikkelde zich door zelfstudie van weeramateur tot een van de belangrijkste meteorologen van de 20e eeuw. Hij werd op 7 februari 1918 geboren in Bloemendaal. Op de middelbare school noteerde hij dagelijks de temperatuur.
Een trechter uit de keuken diende als regenmeter. Zijn eerste kennismaking met de professionele meteorologie dateert uit de jaren ‘30, toen hij in militaire dienst kwam in Soesterberg. Na die tijd werkte hij in een Amsterdamse ijzerwinkel.
Maar zijn hart lag bij het weer en het KNMI waarvoor hij vrijwillig waarnemingen deed. Tijdens de mobilisatie in de Tweede Wereldoorlog bemande hij een weerstationnetje in Leersum. Daar liet hij ballonnen op ter bepaling van de wind voor luchtdoel- en veldartillerie.
De 15e september 1942 moet een van de belangrijkste dagen in zijn leven zijn geweest. Het was de eerste dag van een zeer succesvolle loopbaan van 40 jaar bij het KNMI in De Bilt. Makkelijk was dat niet, want Bijvoet, met alleen HBS b, moest de concurrentie aangaan met academici. In zijn vrije tijd dook hij in de boeken om zich de wis- en natuurkunde eigen te maken. Na ‘Dolle Dinsdag’ aan het einde van de oorlog, werd het KNMI gesloten. De hongerwinter benutte de ondergedoken Bijvoet voor de ontwikkeling van een diagram voor gebruik in de weerkamer.
Het werd de eerste van een indrukwekkende serie praktische vindingen waarmee hij in de voetsporen trad van Buys Ballot, de beroemde meteoroloog uit de 19e eeuw en oprichter van het KNMI. Zo hebben we de introductie van de meerdaagse weersverwachtingen te danken aan het enthousiasme en de inzet van Bijvoet. De meteorologen in de weerkamer maakten in de jaren ‘50 al gebruik van het Bijvoetdiagram voor het maken van weersvoorspellingen.
Tijdens de watersnoodramp in 1953 maakte hij de dienst uit in De Bilt. Samen met oud-meteoroloog Postma heeft hij zich ingespannen om de radio die nacht in de lucht te houden, maar de zender bleef zwijgen na het Wilhelmus van middernacht. Hij zag op de weerkaart hoe erg het werd, maar kon zijn noodkreet nergens kwijt. In 1957 introduceerde hij een schaal die het mogelijk maakt de wind te voorspellen, in 1965 volgde de Bijvoetmethode voor het signaleren van zware stomen.
Pas veel later kreeg Bijvoet de waardering die hij eigenlijk al lang had verdiend. In 1970 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1975 werd hem een eredoctoraat toegekend door de Vrije Universiteit Amsterdam. In de jaren 1976-1983 was hij hoofddirecteur van het KNMI. Hij aanvaardde die managementfunctie uit hart voor de zaak ‘Ze dreigden iemand van buiten aan te trekken. Ik moest er niet aan denken dat het KNMI bestuurd zou worden door iemand die geen verstand had van de meteorologie.’ Hij bleef het weer volgen. Het weerkaartje dat hij dagelijks op zijn bureau kreeg was het hoogtepunt van zijn werkdag.
Die interesse behield hij na zijn pensionering. Tot zijn laatste jaren bleef hij zich inzetten voor de meteorologie, met name voor de amateur-meteorologie. Tijdens zijn directiejaren van het KNMI wist hij de samenwerking tussen amateurs en professionals nieuw leven in te blazen. Particuliere weermannen als wijlen Jan Pelleboer en Hans de jong, bestempelde bij als vriendelijke vlinders. Een keer of veertig presenteerde hij het weer in het journaal op TV, maar Herman Bijvoet bleef de bescheidenheid zelve, Weinigen realiseren zich dat we afscheid hebben moeten nemen de Buys Ballot van de 20e eeuw.

Harry Geurts
KNMI 
Bijvoet, Dr. Hermanus Cornelis (I0559)
 
16 1-2-1745
Johannes Geenen, wonende tot Bloemendaal, en Jacobus van Geenen, wonende te Haarlem, machtigen David van Dijck, klerk ter secretarie van Zesgehuchten, "publiekelijk te verkopen huysingen, hof, angelagh, en percelen, waar onder groes en ackerlanden" te Zesgehuchten uit de nalatenschap van Leendert Geenen (verwijzend naar de acte verleden bij notaris Jacob Elout te Haarlem).
12-12-1747
Jan van Geenen krijgt toestemming van de schepenen van Haarlem zich (vanuit Bloemendaal) aldaar te vestigen.
30-01-1751
Jan van Geenen koopt een huis in de Spekstraat, genaamd 'de Vergulde Wereld' met een schuldbrief groot fl. 3.825,-.
10-07-1751
Een schuldbrief groot fl. 2.000,- van Jan van Geenen op 'de Vergulde Wereld' wordt geannuleerd.
12-10-1754
Jan van Geenen koopt 3 huizen in de Guldenbergspoort te Haarlem.
1762-1787
Jan van Geenen is regent van het R.K. Wees-en Armenhuis St. Jacob in Haarlem.
06-04-1775
Jan van Geenen koopt een huis, koestal met erf, werf en tuin, grenzend aan de Zijlweg te Haarlem
 
van Geenen, Joannes (I0074)
 
17 1-3-1833 verscheen in de krant het volgende bericht:
De ondergeteekende brengt hiermee ter kennis van het geëerde Publiek, dat hij de AFFAIRE zijner Moeder, de Wed. N. BIJVOET Az., bestaande in Linnen- en Kleerbleekerij heeft overgenomen, hij recommandeert zich wel bijzonder bij de geëerde Begunstigers zijner Moeder, en belooft door eene prompte Bediening zich hun vertrouwen te te zullen waardig maken.
Bloemendaal, J.H. van DIEREN BIJVOET
 
van Dieren Bijvoet, Joannes Hendricus (I0102)
 
18 12-1-1576 - Geldregeling tussen Heyn Boyvoets en Thees Pelen.

11-7-1577 - Schepenbank Pelt 7 Fol.286v°
Er worden twee zusters vernoemd, namelijk Lyssen en Marie. Zeer onduidelijk geschreven. Nader onderzoek nodig, maar het lijkt erop dat Hendrick twee zussen had, namelijk Lys en Marie. Henrick Boyvoets van Nederpelt duidt mombars aan: Teuws Vaes, Peter Erlinghen, Ghelis Lapide.

28-1-1580 - Schepenbank Pelt 46 Fol.138r°
Pouwels Boyvoets (?). Heyn Boyvoets is de zoon van Pouwels. Heyn komt een deel van de erfenis, nagelaten door zijn vader ophalen bij de schepenen. Heyn wordt vermeld met zijn ?megeninghen?, zijn bloedverwanten die niet bij naam genoemd worden.

26-1-1581 - Geldkwestie tussen Robert Hubrechts (van Hamont?) en Heyn Boyvoets.

1581 - De vier dorpen van de Bank van Pelt blz. 43(9:110;10:72v)
"Diverse stucken" laken, voor 823,4 gulden, werden gekocht door Heyn Boyvoets in 1581 van Peter Tielen van Maastricht.

1580 - De vier dorpen van de Bank van Pelt blz. 67
Omstreeks 1580 kochten Jan Peters en zijn 'metgesel' Thys Koyten, Hendryck en Lambrecht Boeyvoets, Jan Vrancken, Gerardt Strodeckers, Goirdt Mathussen en Jan Teeukens van Neerpelt voor meer dan 300 gulden laken van Paes Scouteten van Maastricht (97). Enkele van deze kooplui kwamen we ook elders tegen (in de Bank van Pelt).

22-3-1582 - Schepenbank Pelt 9 Fol.152r°
Geldregeling tussen de momboir van de weduwe marii Toelen en Hendryck en Lembrecht Boeyvoets.

12-5-1587 - Schepenbank Pelt 47 Fol.60r°
Heyn en Jan Boeyvoets zijn broers. Over erfenis van hun overleden ouders en broers en zusters. Heyn geeft een deel aan Jan.

14-11-1589
Geldgeschil tussen Heyn Beuvets en Jan den Suyden.

3-7-1592
Heyn Boeyvoets wordt samen met Aert Geerts, Bybel Cuypers en Rut Maes aangeklaagd door de gemeente Neerpelt in een geschil met betrekking tot ?het leger?, een geschil dat ook voor het ?hoog officie? is voorgekomen.

17-10-1592 - Schepenbank Pelt 11 Fol.24v°
Heyn Poelssen, alias Boeyvoets wordt tesamen met een hoop volk aangeklaagd door de schout voor het plattrappen van onder meer graan tussen (of in) Lommel en Popel rond Pasen en in de vasten.

1590 - In het boek 'De vier dorpen van de Bank van Pelt' staat over de vrachtrijders in het Land van Pelt op bladzijde 92:
* Heyn Boyvoets van Neerpelt, in 1590 "een voerman varende over lant van eenen steden totten anderen," kwam ondermeer in het noordelijk gelegen 's-Hertogenbosch (10:199v). Eerder werd Heyn al genoemd als koopman van wol en laken.
* In 1594 laadde Wauter van Hesacker voor zes en een halve gulden een vracht voor de genoemde Heyn Boyvoets (11:70).
* In 1592 schoten "die voerluydens" Aert Gerits, Rut Maes, Heyn Voets en de al genoemde Heyn Boyvoets en Gybel Cuypers 150 gulden voor tot "executie ende moetsoene" (= zoenverdrag, i.c. overeenkomst) van soldaten van 's-Hertogenbosch (11:19v).
* In dienst van de gemeente Neerpelt voerden Hendryck Janss alias der Winne, Hendryck Paulussen alias Boeyvoets, Aert Hendriccxen alias Hollen en Giel Maessen alias Coecx - alle vier voerlui of schutters in 1592 samen met karrelieden uit Lommel transportdiensten uit voor oorlogsvoerende partijen (11:25).

 
Boeyvoets, Hendryck Paulissen (I2219)
 
19 13-12-1860 is in Bolsward levenloos een dochter geboren. Gezin F979
 
20 14 december 1906 sprak Willem Bijvoet met zijn advocaat over de financiële problemen die hij had gekregen door verplichtingen jegens derden aan te gaan ten gerieve of ten behoeve van zijn nichtje Mej. Mathilde Westmeijer.
Het bleek dat gelden mede gebruikt werden voor de partijkas van Dr. Abraham Kuyper. Als tegenprestatie hielp Dr. Kuyper die personen aan hoge onderscheidingen. Dit leidde tot een enorme politieke rel die bekend staat als 'De lintjesaffaire'.
Bekend is dat Dr. Kuyper een bezoek bracht aan Willem Bijvoet in Bloemendaal om de zaak met hem te bespreken.
Zie ons artikel: 'De lintjesaffaire'. 
van Dieren Bijvoet, Wilhelmus Petrus Henricus (I0148)
 
21 15 okt 1930 is in dit huwelijk een levenloos kind geboren, aangegeven in Alkmaar. Gezin F272
 
22 15-10-1926 verhuisd van Alkmaar naar Buiksloot 90a te Amsterdam. Teel, Guurtje (I619)
 
23 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F092
 
24 1632 - Schepenbank 's Gravenmoer
Protocollen van allerhande akten, opgemaakt met de heffing van de collaterale successie
Vaart 4de kwartier R 427 folio 42v, 1632 december 29
Adriaentie Aerden van Bergen weduwe Michiel Cornelissen Buijs heeft ontvangen voor Pieter Pietersen van Bergen f 318.15.0 als zijn erfportie uit de boedel van Jan Aertesen van Bergen en stelt daarvoor in handen van Jan Jansen de Jongh als man van Grietie Jacobs weduwe Jan Aerden van Bergen voor de tijd van 25 jaar in onderpand.
½ van een stede, huis, hof en erf op de Vaart, dar Mevr. Berck de andere helft van bezit en haar land aan de Zuidzijde over de Leije.
noord: Jan Cornelis Claessen erfgenamen
zuid: Mr. Pauwels van Asperen
oost: 's Gravenduijn en Waspick
west: 'thol der Nieuwe Vaart.
I.m. 1643 mei 7: Erfgenamen van Adriaentie voornoemd laten kopers van het onderpand Jan Lodewijckse en Cornelis Willemssen Cnaep een gelijk bedrag van de koopsom onder zich houden tegen penn.16.
 
van Bergen, Adriana Aertsdr (I2)
 
25 1638 - Geertruidenberg Schepenbank
R 427 folio 97, 1638 november 15
Cornelis Cornelissen Buijs te Klein-Dongen verklaart door Adriaentken Aerden van Bergen als laatst weduwe van Michiel Cornelissen Buijs uit de nalatenschap van zijn broer te zijn uitgekocht.
 
Buijs, Cornelis Cornelissen (I83)
 
26 1638 - Geertruidenberg Schepenbank
R 427 folio 97, 1638 november 15
Cornelis Cornelissen Buijs te Klein-Dongen verklaart door Adriaentken Aerden van Bergen als laatst weduwe van Michiel Cornelissen Buijs uit de nalatenschap van zijn broer te zijn uitgekocht. 
Gezin F33
 
27 1642 - Schepenbank 's Gravenmoer
Protocollen van allerhande akten, opgemaakt met de heffing van de collaterale successie
Vaart 4de kwartier
R 427 folio 162 - 163, 1642 januari 11
Cornelis Geerits Bijvoets te Roosendaal, het minderjarige wees van Jan Barentssen te Breda wier moeder was Adriaentken Geerit Bijvoets, Marcus Janssen Pharo te Capelle als man van Lijsken Geerits Bijvoets, Marijnis Adriaenssen, ruiter te Breda als man van Corstien Willems en Maeijken, Lijksken en Geerit Willemssen kinderen van wijlen Neeltken Geerit Bijvoets allen als erfgenamen van Adriaentken Aerden van Bergen laatst weduwe Michiel Cornelissen Buijs machtigen Steven Anthonissen Pharo, heemraad alhier en Melchior Schep, schout van Vrijhoeven tot verkoop enz. der nalatenschap. 
Bijvoets, Cornelis Geerit (I6)
 
28 1642 - Schepenbank 's Gravenmoer
Protocollen van allerhande akten, opgemaakt met de heffing van de collateralesuccessie
Vaart 4de kwartier, R 427 folio 162 - 163, 1642 januari 11
Cornelis Geerits Bijvoets te Roosendaal, het minderjarige wees van Jan Barentssen te Breda wier moeder was Adriaentken Geerit Bijvoets, Marcus Janssen Pharo te Capelle als man van Lijsken Geerits Bijvoets, Marijnis Adriaenssen, ruiter te Breda als man van Corstien Willems en Maeijken, Lijksken en Geerit Willemssen kinderen van wijlen Neeltken Geerit Bijvoets allen als erfgenamen van Adriaentken Aerden van Bergen laatst weduwe Michiel Cornelissen Buijs machtigen Steven Anthonissen Pharo, heemraad alhier en Melchior Schep, schout van Vrijhoeven tot verkoop enz. der nalatenschap.

 
van Bergen, Adriana Aertsdr (I2)
 
29 1662
Hendrik koopt op 15-4-1662 drie kamers en erven in de Vrouwenstraat te Alkmaar, praktisch tegenover het huis van zijn vader in de Ritsevoort. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Hendrik vóór 1645 is geboren. In de emigrantenlijsten is vermeld dat zijn moeder in de periode 1630/1650 met haar (eerste) man Wauter Pincxten naar Warmenhuizen (ver)trokken. Ondanks dat Hendrik in Nederland de naam 'Bijvoet' droeg, is het niet onmogelijk dat hij (en zijn broer Lambert) kinderen zijn van Wauter Pincxten. Ook kan het zijn dat Jan Beyvoets eerder getrouwd is geweest.
NADER ONDERZOEK IS WENSELIJK. 
Bijvoet, Hendrik Jansz. (I0017)
 
30 1671
Hendrik koopt op 2-6-1671 naast het huis van zijn vader Jan Dierick een huis en erf aan de oostkant van de Ritsevoort te Alkmaar. Dit huis is gelegen naast het huis van Claes Ariensz Sevenhuysen (HKA-Kad.A1093). Het huis werd verkocht door Aelbert Jansz Schilder als voogd over Jacob Jansz, zoon en erfgenaam van Jan Reyersz hoefsmid, die zoon en enig erfgenaam was van Reyer Jansz hoefsmid. 
Bijvoet, Hendrik Jansz. (I0017)
 
31 1674
Akte d.d. 1-11-1674 waarin Hendrik Jansz Bijvoet (woonachtig in Alkmaar en in 1674 verblijvend in Bloemendaal) de linnenblekerij in Bloemendaal overneemt van zijn schoonzuster die de weduwe was van zijn broer Lambertus. De akte bevindt zich in het gemeentearchief van Haarlem, het archief van notaris H.J. van Gellinckhuijsen. Het handschrift van de notaris is moeilijk leesbaar en "vertaald" door de archivaris.
========
Op huyden den eersten novembris anno 1674 compareerde voor mij Henrick van Gellinchuijsen notaris publijcq bij den hove van Hollant geadmitteerd binnen der stadt Haerlem residerende, ende de naergenoemde getuijgen, de eerbaere Cornelia Claess. weduwe van wijlen Lambert Jans Bijvoet saliger, bleeckster woonende tot Blommendael, geassisteert sijnde mette eersamen Jan Claess. Braet, mede bleecker tot Blommendael, haar broeder, ten eenre ende den eersamen Henrick Janss woonende tot Alkmaer, tegenwoordich sijnde binnen deser stadt ter andere sijde, de voornoemde eerste comparante geassisteert als vooren verclaerden aan de voornoemde tweede comparante haere swaeger in huere overgedaen te hebben gelijck den voornoemde tweede comparante bij desen bekende in huere aangenomen te hebben, de wooninge ende bleeckerije alwaer sij comparante tegenwoordich op woont ende dat voor soo veel jaeren ende soodanige sommen van penningen ende conditien, mitsgaders gerecht ende ongerechticheden, als sij eerste comparante deselve bleeckerije in huere heeft aangestaen, volgens de huercedulle daer van sijnde, waer toe ten desen wert gerefereert, wijders is tusschen de voornoemde comparantengeaccordeert ende versproocken dat den voornoemde tweede comparant alle 't bleeckersgereetschap 't geene tot de voorscreven bleeckerije behoort off en daeraen dependeert aen hem sal nemen tot tauxatie ende prijsatie van eerelicke luijden hen des verstaende, waermede de voornoemde comparanten verclaerden seer wel tevreden te wesen, verbindende tot naercominge deses daer vooren hunne persoonen ende goederen beijde roerende ende onroerende subiecterende alle deselve ende keure vandien ten bedwange van alle rechten ende rechteren alles oprecht sonder fraude, consenterende hiervan gemaeckt ende gelevert te werden, een ofte meer openbaere instrumenten in behoorelicke forma, aldus gedaen ende gepasseert binnen den voorscreve stadt Herlem te comptoire mijns notaris ter presentie van Jacobus Groen ende Johannes van Gellinchuijsen als gelooffwaardige getuijgen hier toe versocht.
Beij mijn Cornelia Claes,
Jan Klasse Bra
HEIJNDRICK JANSS BIJVOET
T?oirconde
H.J. van Gellinchuijsen notaris publicq 1674
============== 
Bijvoet, Hendrik Jansz. (I0017)
 
32 1675
Hendrik is volgens het gemeentearchief Bloemendaal in 1675 bekeurd wegens het op zondag laten werken van 5 dienstboden op zijn garenbleek. 
Bijvoet, Hendrik Jansz. (I0017)
 
33 1692
Aankoop van percelen grond voor de uitbreiding van de blekerij. 
Bijvoet, Hendrik Jansz. (I0017)
 
34 17 mei 1554: Mari Boyvoets duidt als mombars aan: Gerit Ghysen de schout, Pouwels Boyvoets haar broer, Vreysen Cocx en Anthonis vander Steenen. Anthonis vander Steenen, geboren rond 1510, overleden 28 juni 1572 tr. Alijth Ghijsen, overleden 1580). Boyvoets, Marien (I4213)
 
35 17 oktober 1555: Willem is de broer van Peter. Wilem verklaart dat Peter voor de schepenbank Heyn Strodeckers als momboir heeft aangesteld.

Schepenbank Pelt 44 Fol.5v° 5 november 1562
Aankoop van stuk land in Neerpelt door Willem Byvoets, van Heynen Aert der Cremer. Dit stuk land grenst aan één zijde aan het land van Vuymene Byvoets.

Schepenbank Pelt 44 Fol.14v° 4 februari 1563
Aankoop van stuk land door Willem Byvoets, van Peter Ghelis.

Schepenbank Pelt 44 Fol.27v° 17 juni 1563
Aankoop van stuk land door Wille(m)ken Byvoets, van Heynen Cremers.

Schepenbank Pelt 7 Fol.203v° 27 augustus 1573
Willem Byvoets is de oom van Heylken, Mari en Geret Strodeckers, de kinderen van Heynen Strodeckers. Heylken en Mari, kinderen van Heynen Strodeckers stellen als mombar aan: Geret hun broer, Willem Byvoets hun oom, Seuwe Vaes, Laureys den Meyer,…
 
Byvoets, Willem (I2197)
 
36 17-09-1677 vertrekt Lourens Bijvoet uit Stoppeldijck op het schip 'Land van Schouwen' naar naar Batavia in dienst als soldaat bij de VOC (kamer Zeeland).
20-02-1678 aankomst op de Kaap.
17-03-1678 vertrek van de Kaap
06-06-1678 aankomst Batavia
Onbekend is de datum waarop hij uit dienst trad en de reden daarvan.

Nader onderzoek is wenselijk of hier een verband tussen de Zeeuwse en de Delftse tak gevonden kan worden. 
Bijvoet, Lourens (I1202)
 
37 1716 - In het HKA wordt voor het pand aan de Laat nog vermeld dat in 1716 Claas Bloemendaal f5 schuldig is aan familiegeld. Op 20-3-1833 werd het huis verkocht aan Ds. Derk Jacob Wolterbeek. van Bloemendaal, Nicolaas (I1256)
 
38 1716 woonde Hendrik aan de westzijde in de Doelenstraat in het gedeelte gelegen tussen de Koningsweg en de (thans gedempte) Nieuwesloot. Kleef, Hendrick Tijsen (I01)
 
39 1719 verkochten de erven de herberg De Granaatappel gelegen aan de Lange Nieuwesloot te Alkmaar. Daarvoor heette de herberg Het Helderse Wapen. Kleef, Hendrick Tijsen (I01)
 
40 1721 - Gerechtelijke akte van overdracht door Jan van den Bergh, gehuwd met Chatarina van Aelst, weduwe van Bartel Pieterss. de Nijs, voor ½ eigenaar van de navolgende bleek, Cornelis Voet, gehuwd met Maria van Aelst, Anna van Aelst en de gevolgmachtigde van Cornelis Verrooten en Josina van Aelst, tesamen kinderen en erfgenamen van Cornelis van Aelst en Josina van Eeken, eigenaren voor de andere helft, aan Samuel Crommelingh van de grond en opstal van een schone lijnwaad- of garenblekerij met huizinge te Bloemendaal, groot 5 morgen en 387 roeden, met het recht van doorvaart voor Jan Corsse en zijn rechtsopvolgers voor ƒ10 's jaars, voor ƒ2950.
 
van Aelst, Cornelis (I2057)
 
41 1736
Jacobus Geenen verkrijgt het recht van de schepenen van Haarlem zich in Haarlem te vestigen.
1-2-1745
Jacobus van Geenen, wonende te Haarlem, en Johannes Geenen, wonende tot Bloemendaal, machtigen David van Dijk, klerk ter secretarie van Zesgehuchten, ?publiekelijk te verkopen huysingen, hof, angelagh, en percelen, waar onder groes en ackerlanden? te Zesgehuchten uit de nalatenschap van Leendert Geenen (verwijzend naar de acte verleden bij notaris Jacob Elout te Haarlem).
30-11-1745
Jacobus van Geenen, wonende te Haarlem, momboir van Maria van den Broek (dochter van wijlen Adriaan van den Broek, momboir van de kinderen van Leendert Geenen) machtigt David van Dijk, klerk ter secretarie van Zesgehuchten, ?publiekelijk te verkopen huysingen, hof, angelagh en percelen, waar onder groes en ackerlanden? te Zesgehuchten uit de nalatenschap van Leendert Geenen (verwijzend naar de acte verleden bij notaris Jacob Elout te Haarlem). 
Geenen, Jacobus Leonardus (I31)
 
42 1751 - Kwitantie van de rentmeester generaal der domeinen van Holland voor Gijsbert van Opmeer wegens het betalen van twee jaren erfpacht voor ½ van een meertje, 1/16 van een morgen land van de bleek en 19 roeden Nollenduynes.
Bron: Nationaal archief 
van Opmeer, Gijsbert (I0033)
 
43 18 augustus 1995 overkwam Mariana een zware beroerte. Na eerst thuis drie maanden te zijn verpleegd woonde zij in Huize Bornholm in Hoofddorp en vanaf januari 1996 in Huize De Rijp in Bloemendaal. Loeb, Mariana Josefina Matilde Dolores (I0334)
 
44 18-10-1909: Van Rheden vertrokken naar Menton. Dijkman, Henri Theodore (I0244)
 
45 18-6-1635 koopt Jan te Alkmaar:
a) een huis met erf aan de Ritsevoort (Kad.A1094), aan de ene zijde gebouwd tegen het huis van Reyer Jans hoefsmid (Kad.1093) en aan de andere zijde grenzend aan het huis van Jannitgen Jans (Kad.A1095)
b) een schuur achter het huis van Jannitgen Jans, (Kad.A1095).
17-12-1675 werd door de erfgenamen van Jan Bijvoet verkocht onder nummer Kad.A1093 en Kad.A1094:
- een huis met erf OZ Ritsevoort te Alkmaar
(gelegen tussen het huis van Claas Pancrasz en het huis van het kind van Claas Reyersz.)
- een huis met erf naast voornoemd huis
(gelegen naast het huis van Claas Adriaansz - Kad.A1092)
- een kamer met een stal of wagenhuis in de Vrouwenstraat te Alkmaar
(gelegen tussen het huis van Claas Jacobsz en het huis van Cornelis Gerritsz.
 
Beyvoets, Joannes Dierick (I0630)
 
46 18-7-1862 Kapelaan te Boxtel
1-8-1866 Kapelaan St. Pieter te 's-Hertogenbosch
8-9-1872 Pastoor te Woudrichem
11-2-1882 Pastoor te Cuyk
10-11-1894 Deken te Cuyk 
Bijvoet, Franciscus Antonius Adrianus Ignatius (I0100)
 
47 1811 Sneek, notaris Bauke Faber, betreft obligatie
- Bonnefacius Bijvoet te Sneek, gehuwd met Margarita van Gent, schuldenaar
- Coenraad van Gent te Sneek, schuldeiser
Bron: Tresoar, toeg.26, inv.124001 d.d. 22.3.1811. 
Bijvoets, Bonifacius Bartels (I2663)
 
48 1820 Heeg, notaris W. Steenbeek
Gemeente: Wymbritseradeel
Obligatie, betreft een kapitaal van fl. 500
- Jan Adrianus Bijvoet te Westhem, gehuwd met Anna Durks Kortrijk, schuldenaar
- Pieter Immes Andringa, huisman te Westhem, schuldeiser
Bron: Tresoar, Toegangsnr. 26, Inv.nr. 54007, 28 februari 1820

1844 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054022 repertoire nr. 60 d.d. 23 september 1844
Koopcontrakt
Betreft een huis en koperslagerij te Workum, koopsom fl. 700
- Jan Adriaans Bijvoets te Workum, gehuwd met Dieuwke Sjerps Pietersma als verkoper
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg als koper

1852 Workum, notaris J.C. Mann, Inventaris
- Jan Bijvoet te Workum, gefailleerde
- Harmen Hiddema te Sneek
- Andries de Jong te Workum
- Klaas Ketelaar te Workum
- Petrus Adrianus Schik Vietor te Workum
- Pieter Visser te Hindeloopen
Bron: Tresoar, Toeg.26, Inv.141040 d.d. 11 juni 1852.
 
Bijvoets, Johannes Adriaans (I2794)
 
49 1826 Heeg, notaris J. Steenbeek Inv. nr. 054011 repertoire nr. 28 d.d. 28 juni 1826
Koopbrief Pyter Adrianus Bijvoets te Heeg, gehuwd met Jantje Symons van der Zee als koper

1831 Heeg, notaris G. S. Zijlstra Inv. nr. 054016 repertoire nr. 57 d.d. 3 december 1831
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 600
- Jan Adriaans Bijvoets te Workum als debiteur
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg, gehuwd met Angeniet Joostes Huitema als crediteur

1834 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054017 repertoire nr. 53 d.d. 28 juli 1834
Borgtocht
- Klaas Reins Hettinga te Idzega als borg
- Pieter Adrianus Bijvoets te Heeg

1838 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054019 repertoire nr. 10 d.d. 24 februari 1838
Koopcontrakt
Betreft een huis met erf en grond te IJlst, koopsom fl. 350
- Adriaan Pieters Bijvoets te IJlst als verkoper
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg, gehuwd met Angenietje Joostes Huitema als koper

1840 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054020 repertoire nr. 63 d.d. 7 september 1840
Borgtocht
- Klaas Reins Hettinga te Idzega als borg
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg

1842 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054020 repertoire nr. 34 d.d. 25 mei 1842
Koopcontrakt en cessie
Betreft een huis te Woudsend, koopsom fl. 600
- Johannes Bouwes de Vries te Woudsend, gehuwd met Jeltje Louizes Wiersma als verkoper en cedent
- Jan Klazes de Jong te Woudsend, gehuwd met Janke Pieters Arema als koper en debiteur
- Sjoerd Alberts Aukes te Woudsend als cessionaris
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg als cessionaris

1844 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054022 repertoire nr. 5 d.d. 24 januari 1844
Huurcontrakt
Betreft een praamschip, huurprijs per jaar fl. 40
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg als verhuurder
- Keimpe Gerrits van der Heide te Bolsward als huurder

1844 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054022 repertoire nr. 5 d.d. 24 januari 1844
Huurcontrakt
Betreft een praamschip, huurprijs per jaar fl. 40
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg als verhuurder
- Keimpe Gerrits van der Heide te Bolsward als huurder

1844 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054022 repertoire nr. 6 d.d. 26 januari 1844
Testament Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg

1844 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054022 repertoire nr. 60 d.d. 23 september 1844
Koopcontrakt
Betreft een huis en koperslagerij te Workum, koopsom fl. 700
- Jan Adriaans Bijvoets te Workum, gehuwd met Dieuwke Sjerps Pietersma als verkoper
- Pieter Adriaans Bijvoets te Heeg als koper


1845 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054023 repertoire nr. 34 d.d. 19 juni 1845
Inventaris
- Angeniet Joostes Huitema te Heeg, weduwe van Pieter Adriaans Bijvoets als moeder van en voogd over Jozef Pieters Bijvoets
- Gerardus Adriaans Bijvoets te Westhem als voogd over Symon Pieters Bijvoets
- Adriaan Pieters Bijvoets te Woudsend
- Symon Pieters Bijvoets te Heeg
- Sjoerd Wybes van den Berg te Heeg
- Sjouke Symons van der Zee te Wytgaard

1846 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054024 repertoire nr. 20 d.d. 1 mei 1846
Royement, akte niet aanwezig
- Angeniet Joostes Huitema te Heeg, weduwe van Pieter Bijvoets als moeder van en voogd over Jozef Pieters Bijvoets
- Adriaan Pieters Bijvoets te Woudsend
- Gerardus Adriaans Bijvoets te Heeg als voogd over Symen Pieters Bijvoets

1846 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054024 repertoire nr. 40 d.d. 1 augustus 1846
Koopakte
Betreft de verkoop van een deel van een huis met pakhuis; deel van huis met koperslagerij te Heeg en Workum
- Adriaan Pieters Bijvoets te Woudsend als verkoper
- Gerardus Adriaans Bijvoets te Heeg als koper, tevens als voogd over Symon Pieters Bijvoets
- Angeniet Joostes Huitema te Heeg, weduwe van Pieter Adriaans Bijvoets als koper, tevens als moeder van en voogd over Jozef Pieters Bijvoets

1848 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054026 repertoire nr. 19 d.d. 30 maart 1848
Koopcontrakt
Betreft 2 huizen te Heeg en Workum
- Angeniet Joostes Huitema te Heeg, weduwe van Pieter Adriaans Bijvoets als verkoper
- Adriaan Pieters Bijvoets te Woudsend als verkoper
- Gerardus Adriaans Bijvoets te Heeg als koper, tevens als voogd over Symon Pieters Bijvoets 
Bijvoets, Petrus Adrianus (I2553)
 
50 1834 Heeg, notaris G. S. Zijlstra Inv. nr. 054017 repertoire nr. 24 d.d. 8 april 1834
Koopcontrakt
Betreft een huis met hok te Woudsend, koopsom fl. 450
- Neeltje Rinkes Bakker te Woudsend, gehuwd met Ate Hieltjes Mulder als verkoper
- Sipke Rinkes Bakker te Roordahuizum, gehuwd met Folkert Ottes Idzerda als verkoper
- Jakob Adriaans Bijvoets te Workum als koper

1835 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054017 repertoire nr. 32 d.d. 21 mei 1835
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Jakob Adriaans Bijvoets te Woudsend als debiteur
- Bauke Annes Visser te Heeg als crediteur
 
Bijvoets, Jacobus Adrianus (I2560)
 

      1 2 3 4 5 ... 46» Volgende»