Bijvoet & Byvoet Familie vzw

dwalen door de stamboom
Print Voeg bladwijzer toe

Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)


Stamboom:  

Alwin Bijvoet heeft 1-9-2013 een nieuwe versie van TNG geplaatst.

Een van de verbeteringen die opvalt is de toegevoegde vereenvoudigde zoekmachine.
Ook mogelijkheden zoals deze boodschappenlijst is toegevoegd.

Foto's

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Krantenartikel
Krantenartikel
Naar aanleiding van het afbranden van de museumboerderij 'het Los Hoes' * eind mei 2004. Het pand maakte deel uit van het openluchtmuseum in Ootmarsum.
Al in de twintiger jaren werd een dergelijke boerderij door de VVV Ootmarsum aangekocht en herbouwd in de buurtschap Nutter. De huidige eigenaar en bewoner van dit historische pand is Gerrit Buyvoets.

*De Nederlandse boerderijen kunnen in vier hoofdgroepen worden ingedeeld,te weten;
- de Friese huisgroep,
- het Hallehuis,
- de Zeeuwse boerderijen, en
- de Zuidelijke huisgroep.

Het los hoes is de eenvoudigste vorm van het hallehuis. Dit type heeft geen scheidingsmuur tussen het woonhuis en het bedrijfsgedeelte, waardoor mens en dier in een ongedeelde ruimte leefden. Het los hoes had een vrijliggende vuurplaats zonder rookvang. De rookgassen moesten zich door de zoldering een weg naar
buiten zoeken. Dit traditionele boerderijtype heeft zich met name in Twente en de Achterhoek tot het begin van de twintigste eeuw kunnen handhaven.

Eerste Los Hoes op de Bielenbelt

Het afgebrande Los Hoes op het terrein van het openluchtmuseum werd in 1960 gebouwd en in 1961 in gebruik genomen. Maar deze museumboerderij was als zodanig niet de eerste waarover Ootmarsum beschikte. Het eerste Los Hoes van Ootmarsum werd gebouwd aan de Vasserweg in de buurtschap Nutter.
Het was een initiatief van de toenmalige Ootmarsumse VVV. Bestuurslid Theo Budde sr. maakte in 1926 in een vergadering zijn vrees kenbaar dat het echte Twentse Los Hoes alom dreigde te verdwijnen. Hij stelde voor als VVV een dergelijk gebouw te kopen, op te knappen en open te stellen voor publiek. Een inzameling in Ootmarsum leverde ruim 1200 gulden op. Voorzitter J.J. van Deinse van de Vereniging Oudheidkamer Twente stak de loftrompet over het Ootmarsumse initiatief. In een in 1927 gepubliceerd initiatief schreef hij letterlijk:
'De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Ootmarsum heeft het prijzenswaardige plan opgevat den bezoeker in de gelegenheid te stellen in de nabijheid van Ootmarsum een Twentsch z.g. los huis te kunnen zien.'
De VVV van Ootmarsum kocht in 1927 een oud los hoes in de buurtschap Agelo en dat werd op de zogeheten Bielenbelt aan de Vasserweg in Nutter weer in de originele staat opgebouwd. Omdat er nog wat meer geld nodig was, gaf de VVV 24 aandelen van vijftig gulden per stuk uit. Het Los Hoes was eigendom van de VVV en de grond was eigendom van de gemeente Ootmarsum.
Het initiatief van de VVV een Los Hoes te herbouwen sloeg aan bij de
toeristen die toen ook al naar Ootmarsum kwamen. Het aantal bezoekers per jaar schommelde tussen de 2000 en 4000. Het Los Hoes op de Bielenbelt werd ook bewoond, door de familie Westerhof ('Jan van 't Los Hoes').
Voorwaarde was dat Westerhof de bezoekers rondleidde. De toeristen betaalden 25 cent entree; de helft van de opbrengst was voor de familie Westerhof. Na het vertrek van de bewoners stond het Los Hoes leeg van 1957 tot 1960. In die tijd ruilde de gemeente de grond aan de Vasserweg met een perceel op De Mors, eigendom van aannemer Sleiderink. Deze werd verplicht tot herbouw van een Los Hoes op het
terrein van het Molenhuisje aan de Smithuisstraat. Het was opnieuw de VVV die daarvoor –samen met Sleiderink- in Duitsland de bouwmaterialen kocht.

Huidig eigenaar van het Los Hoes aan de Vasserweg is de Ootmarsummer Gerard Buyvoets die er zelf ook woont.
Het afgebrande Los Hoes wordt dezer dagen in zijn geheel gesloopt. Alleen het eikenhouten gebintwerk, voorzover niet beschadigd, blijft op de huidige plaats staan. Het stichtingsbestuur van het Los Hoes gaat uit van herbouw van een identieke boerderij op dezelfde plaats, maar waar de materialen vandaan moeten komen is echter nog de grote vraag. Dat geldt ook voor de historische inventaris waarvan een groot deel bij de brand verloren is gegaan zoals een tweetal unieke handweefgetouwen. Het openluchtmuseum, met in totaal vijftien uiteenlopende historische panden, is ondanks de brand gewoon voor het publiek geopend.

Bron: De Twentse Courant Tubantia 2 juni 2004 
  6 feb 2018

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Stamboom   Laatst gewijzigd op 
I1573 
Lanting, Roelf Hendrik 
   Dierick Beyvoets 19 feb 2018
I0141 
Bijvoet S.J., Bernardus Godefridus Maria 
geb. 13 okt 1875  Tilburg  Stamvader Buijvoets 18 feb 2018
I583 
Bijvoet, Cornelis 
geb. 14 mrt 1934  Alkmaar  Arien Bijvoet 17 feb 2018
I0259 
Bijvoet, Johannes 
geb. 21 nov 1860  Overveen  Dierick Beyvoets 6 feb 2018
I1051 
van Oosten, Jacob Martinus 
   Arien Bijvoet 4 feb 2018
I1591 
Jas, Valérie Victoria 
   Arien Bijvoet 4 feb 2018
I1588 
Jas, Johan 
   Arien Bijvoet 4 feb 2018
I3091 
van der Vlist, Renie 
   Arien Bijvoet 1 feb 2018
I3093 
Bijvoet, Charley 
   Arien Bijvoet 1 feb 2018
I3090 
Bijvoet, Theo 
   Arien Bijvoet 1 feb 2018

Gezinnen
  
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Naam echtgenote   Getrouwd   Stamboom   Laatst gewijzigd op 
 F593 
 I1573  Roelf Hendrik Lanting  I1569  Astrid Marijke Bijvoet    Dierick Beyvoets 19 feb 2018
 F402 
 I1051  Jacob Martinus van Oosten  I1591  Valérie Victoria Jas    Arien Bijvoet 4 feb 2018